Verhuur Kerken

Huur en verhuur onroerend goed

Het verhuren van maatschappelijk onroerend goed moet aan bepaalde vereisten voldoen. In afwijking van het verhuren van commercieel onroerend goed worden voor sommige objecten (jongerenopvang, buurtverenigingen, etc.) speciale inspraakavonden georganiseerd, waar uitleg nodig is om zo het realiseren van de huisvesting te kunnen beïnvloeden. Meer dan anders is ook hier van belang dat er contacten zijn met overheidsinstanties. 

Tevens staan uit hoofde van de opdracht de volgende diensten ter beschikking:

  • Beoordelen van de m2 prijs van het aangeboden onroerend goed.
  • Globaal kostenplaatje inzake de bouwkundige staat, samenhang met het programma van eisen.
  • Besteden van aandacht aan juridische en fiscale aspecten met betrekking tot het huurcontract.
  • Bij verhuur van eigen onroerend goed, aanbod van huurders zowel voor de lange termijn als van tijdelijke aard.

Bespreken en adviseren omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen.

 

Meer informatie?

Bel voor meer informatie naar 088 166 9500 of stuur een mail naar info@reliplan.nl.

Contact

Reliplan Nederland  -  Raadhuisplein 4 - 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel: 088 166 9500  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons