Verhuur Kerken

Huur en verhuur onroerend goed

Het verhuren van maatschappelijk onroerend goed moet aan bepaalde vereisten voldoen. In afwijking van het verhuren van commercieel onroerend goed worden voor sommige objecten (jongerenopvang, buurtverenigingen, etc.) speciale inspraakavonden georganiseerd, waar uitleg nodig is om zo het realiseren van de huisvesting te kunnen beïnvloeden. Meer dan anders is ook hier van belang dat er contacten zijn met overheidsinstanties. 

Tevens staan uit hoofde van de opdracht de volgende diensten ter beschikking:

  • Beoordelen van de m2 prijs van het aangeboden onroerend goed.
  • Globaal kostenplaatje inzake de bouwkundige staat, samenhang met het programma van eisen.
  • Besteden van aandacht aan juridische en fiscale aspecten met betrekking tot het huurcontract.
  • Bij verhuur van eigen onroerend goed, aanbod van huurders zowel voor de lange termijn als van tijdelijke aard.

Bespreken en adviseren omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen.

 

Meer informatie?

Bel voor meer informatie naar 020 - 636 58 89 of stuur een mail naar info@reliplan.com.

Contact

Reliplan  -  Buiksloterdijk 242  -  1025 WE Amsterdam
Tel: 020 - 636 58 89  -  E-mail: info@reliplan.com


Volg ons