Advies

Dienstverlening 

Reliplan beschikt over een uniek bestand van aanvragen van Christelijke organisaties en kerkgenootschappen. De aanvragen van kerkgenootschappen -gedocumenteerd met het aantal leden, bijruimten, regio en achtergrond- kunnen aan kerkbesturen worden voorgedragen die een gebouw in eigendom hebben dat wellicht te groot is geworden en daarom moet worden afgestoten. Reliplan begon in 1991 als een van de 1e kerkmakelaars in Europa in de herbestemming van kerkgebouwen.

Langs informele weg, zonder dat een kerkgebouw publiekelijk in de verkoop komt, kan een transactie tot stand komen. Daarmee wordt het ontstaan van sterke emoties bij leden van de kerkelijke gemeente, die bij verkoop van het gebouw kunnen ontstaan, zoveel mogelijk beperkt. 

Tijdens de herbestemming van kerkelijk onroerend goed (kerkgebouwen) zijn er vanwege de specifieke maatschappelijke bestemming regelmatig contacten met maatschappelijke organisaties.


Teamgenoot

Reliplan specialisten kunnen een teamgenoot zijn om in nieuwbouwprojecten de maatschappelijke organisaties te bundelen. Door een coördinerende rol te vervullen als schakel tussen de diverse maatschappelijke organisaties, kunnen vernieuwingsgebieden naar een sociaal beter niveau worden getild. Te denken valt aan allerlei combinaties, zoals woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen, kinderopvang en naschoolse opvang, scholen, voorzieningen voor mensen met een geestelijke handicap of voorzieningen voor jongeren. 

Een gedegen aanpak kan tevens leiden tot een aanvaardbaar rendement van de maatschappelijke invulling. Bij vroegtijdige inschakeling van de specialisten verbonden aan Reliplan kan voor een projectteam in een vernieuwingsproces op deze wijze veel tijdwinst worden verkregen. 

De aan Reliplan verbonden kerkmakelaars werken in nauw contact met de plaatselijke overheden. Reliplan inventariseert de wensen van de gemeente en bundelt als coördinator deze wensen met vraag en aanbod.

 

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden en tarieven van Reliplan te lezen.

 

Meer informatie?

Bel voor meer informatie naar 088 166 9500 of stuur een mail naar info@reliplan.nl.

 

 

Contact

Reliplan Nederland  -  Raadhuisplein 4 - 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel: 088 166 9500  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons