Taxaties kerken

Om tot de juiste waarde te komen, zal het onroerend goed op drie waarden worden getaxeerd.

Bestaand onroerend goed met soortgelijke bestemming

Een kerkgebouw kan door een ander kerkgenootschap worden aangekocht. In de regio wordt een inventarisatie gemaakt van de vraag van andere kerkgenootschappen. Is deze vraag bekend, dan kan de waarde als bestaand kerkgebouw worden bepaald.

Bestaand onroerend goed met een herbestemming

Een kerkgebouw blijft in zijn vormgeving gehandhaafd, maar voor het gebouw wordt een nieuwe bestemming gezocht. Inzake een maatschappelijke invulling kan na een inventarisatie van de vraag van andere maatschappelijke instellingen de waarde als bestaand gebouw worden bepaald. De taxateurs aangesloten bij Reliplan kunnen rekenkundig begroten wat de bouwkundige aanpassingen zijn van het bestaand onroerend goed met een nieuwe invulling. De combinatie van het bestaand onroerend goed, de marktvraag, grondprijs alsmede een begroting van de bouwkundige aanpassing bepaalt de uiteindelijke waarde van het gebouw. Van invloed kan zijn of er een procedure nodig is voor de nieuwe bestemming. Een procedure is een procedure waarbij het bestaande bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Bij de gemeentelijke instanties zal moeten worden afgetast of er een bestemmingswijziging (omgevingsvergunning) tot de mogelijkheden behoort.

Indien er sprake zou zijn van sloop voor een herontwikkelingsplan

Sloop en herontwikkelingsplan als vergelijk van de waardebepaling van het bestaande kerkgebouw is van belang om de waarde van het kerkgebouw te taxeren indien men het bestaande gebouw zou slopen en nieuwbouw zou plegen. Van belang is dan welke vormgeving (visie van een architect is noodzakelijk) en wat door de gemeentelijke instanties is toegestaan, bijvoorbeeld vraag en aanbod, marktprijs etc.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan apart worden geoffreerd.
Klik hier voor een lijst met door ons getaxeerde gebouwen.

Type object
Regio
Type opdracht

Contact

Reliplan Nederland  -  Raadhuisplein 4 - 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel: 088 166 9500  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons