Oorzaken en implicaties van ontkerkelijking

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE OORZAKEN VAN ONTKERKELIJKING EN IMPLICATIES VOOR RELIGIEUS VASTGOED IN NEDERLAND.

In deze white paper worden implicaties van ontkerkelijking voor het religieus erfgoed weergegeven samen met de oorzaken van de ontkerkelijking in Nederland. Op basis van deze trends en de te verwachten ontwikkelingen hiervan worden zowel de implicaties voor huidig als toekomstig religieus vastgoed geschetst.

Vul uw mailadres in en u ontvangt de white paper als PDF-bestand.

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM TE ZOEKEN