Trends en ontwikkelingen

Het gebruik van religieuze gebouwen verandert; dat is van alle tijden. Ook de eisen die worden gesteld aan schoolgebouwen, sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed veranderen.

NIEUWE TIJDEN, NIEUWE EISEN

Misschien moet ook u een andere invulling geven aan een gebouw of terrein, of investeren in nieuwe faciliteiten?

Voor veel besturen betekent dit dat zij een transitie in gang zetten. Dergelijke veranderingen brengen onzekerheden met zich mee en vergen investeringen, maar bieden daarna vaak ook veel nieuwe (financiële) ruimte voor de toekomst.

VORMEN VAN TRANSITIE

In ons bestaan hebben we veel verschillende transities gezien of begeleid. Zo kennen we bijvoorbeeld:

 • van kerk naar woning of appartementen
 • van kerk naar boekwinkel of bierbrouwerij
 • van school naar woningen en werkplekken
 • van kerk naar theater of café
 • van klooster naar hotel
 • van bisschopswoning of kerk naar kantoren
 • van kerk naar dorpshuis & kerk
 • van klooster naar congrescentrum
 • van kerk naar daklozenopvang
 • van zwembad naar appartementen
 • van pastorie naar sociale woningbouw

Klik voor voorbeelden op onderstaande knop:

BREDE TREND

De cijfers van onderzoeksinstituten lopen wat uiteen, maar wij schatten het aantal Nederlandse kerken en andere gebedshuizen en gebouwen op 8.000. Daarvan is de helft werkelijk in gebruik als gebouw voor religieuze activiteiten en dit aantal neemt af.

Onze verwachting is dat in de komende tien jaar ongeveer 2.000 gebouwen en gebouwcomplexen geheel of gedeeltelijk van functie zullen veranderen. Zo’n zelfde soort trend zien we op het gebied van oude schoolgebouwen, zwembaden en maatschappelijke gebouwen.

jopenkerk_haarlem_interieur

VEEL BETROKKENEN, ZORGVULDIGE COMMUNICATIE

De verandering van een kerk, klooster of school naar ander gebruik kan heel mooi en waardig zijn, maar dat lukt alleen met een zorgvuldige aanpak.

Aan de geschiedenis van gebouwen hangen vaak veel emoties en herinneringen. Mensen zijn er bijvoorbeeld getrouwd of gedoopt, hebben er hun eerste zoen beleefd of hun dierbaren begraven.

Ook voor omwonenden is een kerk of klooster een dierbaar gebouw. Een fraai uitzicht. Een icoon in z’n omgeving: ‘bij de kerk rechtsaf’.

Met respectvolle en goed getimede communicatie is meestal wel begrip te krijgen voor noodzakelijke verandering. Zowel bij de kerkgemeenschap als bij omwonenden en bij de gemeente. Wij beleiden gebouweigenaren desgewenst bij deze processen en stellen graag handleidingen en voorbeelden beschikbaar.

ARCHITECTUUR & OMGEVING

Veel religieuze gebouwen zijn beeldbepalend in hun omgeving. Als een transformatie nodig is, heeft dat zijn effect op het uiterlijk van de straat of de wijk.

Door rekening te houden met de omgeving en de omwonenden is het vaak heel goed mogelijk om de beeldkwaliteit op niveau te houden of zelfs te verbeteren. Wij kennen door het hele land architecten die zeer goed met dit soort situaties om kunnen gaan en stellen dat netwerk graag beschikbaar aan onze relaties.

FINANCIËLE UITDAGINGEN EN OVERBRUGGINGSKREDIET

Religieuze gebouwen en maatschappelijk onroerend goed zijn vaak groot en daarom kostbaar in onderhoud en energie. De transformatie van een kerk kan financieel heel interessant zijn, maar de kosten gaan voor de baten uit.

Niet elke gebouweigenaar heeft de ruimte om de investeringen vooruit te financieren of gefinancieerd te krijgen. Reliplan denkt en doet ook op dat gebied graag met u mee. Wij verzorgen bijvoorbeeld overbruggingskredieten of nemen de financiële risico’s van u over, bijvoorbeeld door een minimale opbrengst te garanderen.

We werken op basis van meerdere financiële scenario’s en open calculatie. Hiermee kunt u verantwoord beslissingen nemen en creëert u de mogelijkheid om zelf betrokken te zijn in het transitieproces omdat u dan niet genoodzaakt bent uw gebouw of complex meteen te verkopen.

ONZE WHITE PAPERS

In onze white papers kunt u uitgebreide informatie vinden op een aantal veel voorkomende thema’s.

Onze referenties

Klik op de knop voor een overzicht van onze referenties.

Contact

Neem gerust contact met ons op.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM TE ZOEKEN