Uit de NRC van 12 maart 2018:

EXTRA CULTUURGELD NAAR TALENT, EDUCATIE EN KERKGEBOUWEN

CULTUURBRIEF

Minister Van Engelshoven heeft op een rij gezet waar de eerder aangekondigde 80 miljoen euro voor cultuur naar toe gaat: talentontwikkeling en cultuureducatie, maar ook naar het behoud van kerkgebouwen.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) gaat het extra geld dat dit kabinet heeft uitgetrokken voor kunst en cultuur, 80 miljoen euro per jaar, onder meer inzetten voor talentontwikkeling. De cultuurfondsen krijgen een nieuw, gezamenlijk programma voor talenvolle makers. (…)

MONUMENTEN

Verder trekt het kabinet 325 miljoen extra uit voor het behoud van erfgoed en monumenten, waaronder met name kerkgebouwen. Van Engelshoven: „Er komt de komende jaren veel leeg te staan. Of het staat al leeg. Leegstand is funest, dus het gaat ook om hergebruik. We gaan gemeenten vragen om kerkenvisies te maken: welke kerk krijgt welke functie.” Investeren in het behoud van kerken, is dat niet een concessie aan coalitiepartners CDA en ChristenUnie? „Nee, ik voel ik me thuis bij dit verhaal. Kerken spelen in het erfgoed een enorme rol als het gaat om de herkenbaarheid van het landschap. Als je wandelt, en dat doe ik veel, loop je vaak van kerk naar kerk. Het gaat om de combinatie van investeren in kunst en cultuur en in erfgoed. Als je in deze tijd weet waar je vandaan komt, als je dat stevig onder je voeten hebt, kun je als samenleving ook meer vernieuwing aan.”