Marktconsultatie ontwikkellocatie in Waspik

VastgoedJournaal van 15 oktober 2019

Voorstellen welkom voor kerk en klooster Waspik

Vanaf vandaag kunnen marktpartijen en geïnteresseerden hun voorstellen kenbaar maken voor de herontwikkeling van het kerk- en kloostercomplex in Waspik.

De marktconsultatie betreft de ontwikkellocatie van de H. Theresiakerk en het Carmelietenklooster, gelegen aan de Carmelietenstraat in het Noord-Brabantse Waspik, dat in eigendom is van de Sint Jan de Doper parochie uit Waalwijk. Het volledige terrein beslaat 13.350 m2, waarvan 4.350 m2 te koop wordt aangeboden.

Deze procedure wordt gezien als een eerste aanzet om tot een verkoop van het complex te komen, bij voorkeur aan de partij die de meest passende invulling aandraagt en een marktconform bod op het geheel kan uitbrengen.

Maarten van der Meijde en David van Duinen van Reliplan, die de parochie bij dit proces begeleiden, geven aan: “Wij komen graag in contact met partijen die als eindgebruiker en/of -belegger mogelijkheden zien voor de herontwikkeling van de gebouwen naar andere functies. We zijn eveneens benieuwd naar ideeën vanuit de buurt of van anderszins betrokkenen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een zorgcomplex, spiritueel centrum of congrescentrum met hotel, maar wellicht heeft men een totaal andere passende invulling voor ogen, waar wij zelf nog niet aan hebben gedacht.”

De parochie is zich bewust van de mogelijk aanwezige planologische beperkingen en is bereid de uiteindelijk koop zo overeen te komen dat er ruimte is om gezamenlijk op te trekken tot aan of tot en met een bestemmingswijziging. Ook is de eigenaar bereid om financiële participatie in overweging te nemen. Van der Meijde: “Er zijn veel mogelijkheden voor herontwikkeling. Maar uiteraard moet er wel op een respectvolle manier rekening worden gehouden met de achtergrond en historie van het complex.”

Geïnteresseerden hebben tot uiterlijk 29 november 2019 de tijd om hun ideeën kenbaar te maken. Reliplan zal samen met de eigenaar de voorstellen en haalbaarheid bekijken en op 15 december uitsluitsel geven over de uitkomst van deze marktconsultatie.

Meer nieuws

Begin met typen en druk op enter om te zoeken