Waspik

Subsidie herbestemming

De subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met een door de gemeente erkende cultuurhistorische waarde. Deze subsidie kan worden aangewend voor het uitvoeren van onderzoek naar een nieuwe invulling van het vastgoed of het toetsen van de haalbaarheid van een transformatie. Reliplan begeleidt u vrijblijvend op “no cure no pay” basis bij de aanvraag van de subsidie, het uitvoeren het herbestemmingsonderzoek en het opstellen van een gedegen onderzoeksrapport.

Reliplan heeft over de jaren talloze subsidieaanvragen succesvol begeleidt, waarbij het overgrote deel een subsidiebedrag is gehonoreerd. Zowel de Rooms Katholieke Kerk in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook diverse niet religieuze partijen mogen wij tot onze klantenbestand rekenen. Wilt u meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vraag en antwoord
Wanneer moet de subsidieaanvraag worden ingediend?
De subsidie kan van 1 oktober tot en met 30 november worden aangevraagd. Eind februari van het volgend jaar wordt bekend gemaakt of de aanvraag is gehonoreerd.

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd?
Jaarlijks wordt er € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor herbestemmingsonderzoeken, per aanvraag geldt een minimumbedrag van € 10.000 en een maximum van € 25.000.

Waar kan het subsidiebedrag voor worden ingezet?
Het bedrag kan worden ingezet voor onderzoek naar mogelijke nieuwe functies van het vastgoed. Hierbij kunt u denken aan een marktverkenning, bureauonderzoek, een vlekkenplan of ontwerpschetsen ter inspiratie. Tevens kan er onderzoek gedaan worden naar de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Hiermee krijgt u een globaal beeld van noodzakelijke investeringen of inzicht in de toekomstige exploitatie.

Wat voor vastgoed komt in aanmerking?
Alle gebouwen die zich niet makkelijk lenen voor een andere bestemming komen in aanmerking. Dit geldt zonder meer voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Ook gebouwen zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen, mits de gemeente de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebouw erkent. Ook hier kan Reliplan u vrijblijvend in ondersteunen.

Onze referenties

Klik op de knop voor een overzicht van onze referenties.

Contact

Neem gerust contact met ons op.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM TE ZOEKEN