FINANCIËLE PLANNING

Wij helpen onze klanten de financiële mogelijkheden en consequenties van bijzonder vastgoed te overzien. Bijzondere objecten zoals kerken, kloosters en schoolgebouwen kennen hun eigen dynamiek en kosten. Wij zijn hierin gespecialiseerd en koppelen onze inzichten aan de financiële situatie van de gebouweigenaar zoals een kerkgenootschap, bisdom, vereniging of gemeente. Op deze manier kunnen wij de meeste passende financiële scenario’s voor u in kaart brengen. Waar nodig hebben wij voor diepgaande vakkennis specialisten in ons partnernetwerk die ons hierin ondersteunen.

VERGUNNINGEN EN BESTEMMINGSWIJZIGINGEN

In samenwerking met specialistische partners organiseren wij de benodigde aanvragen van bestemmingswijzigingen of bouwvergunningen voor bijzonder onroerend goed zoals kerken, kloosters, pastorieën, monumenten en maatschappelijk vastgoed. Ook voor benodigde technische tekeningen en juridische onderbouwing bent u bij ons aan het goede adres. Voor aanvullende specialistische vakkennis brengen we u graag in contact met experts uit ons partnernetwerk.

BOUW EN VERBOUWING

Bij projecten waarin wij optreden als ontwikkelaar, begeleiden we het bouwproject van begin tot eind. Onze specialistische kennis op het gebied van zowel moderne bouwprocessen als respect voor behoud van erfgoed helpt ons bij het (ver)bouwen en renoveren van bijzondere objecten. U kunt onze diensten desgewenst inzetten vanaf de planvorming en aannemerselectie tot en met de oplevering. Ook kunnen we de communicatie met omwonenden en andere betrokkenen verzorgen. Voor bepaalde specialistische vakkennis maken we gebruik van experts uit ons partnernetwerk. Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.

ARCHITECTUUR: GEBOUWONTWERP EN INTERIEURONTWERP

Veel religieuze gebouwen en maatschappelijk vastgoed zijn beeldbepalend in hun omgeving. Als aanpassingen nodig zijn, heeft dat vaak effect op het uiterlijk van de straat of de wijk. Op een andere manier is het interieur van religieuze en maatschappelijke gebouwen ook specialistenwerk waarin aandacht voor materiaal, symboliek, omgang met de bewoners/leden en natuurlijk kosten heel belangrijk zijn. Wij kennen door het hele land architecten die zeer goed met dit soort situaties om kunnen gaan en stellen ons netwerk graag beschikbaar aan onze relaties.

FINANCIERING EN OVERBRUGGINGSKREDIET

Religieuze gebouwen en bijzonder vastgoed zijn vaak kostbaar in onderhoud en energie. De transformatie van een kerk, klooster of schoolgebouw kan financieel heel interessant zijn, maar de kosten gaan voor de baten uit. Niet elke gebouweigenaar heeft de ruimte om investeringen vooruit te financieren of gefinancieerd te krijgen. Reliplan denkt en doet ook op dat gebied graag met u mee. Wij verzorgen bijvoorbeeld overbruggingskredieten, leggen uw financiële plan voor aan specialisten uit ons netwerk of nemen zelf financiële risico’s van u over. Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.

SUBSIDIEADVIES

Er bestaan vele nationale, regionale en Europese subsidiemogelijkheden die gerelateerd zijn aan religieus en bijzonder onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsubsidies, monumentensubsidies, energiebesparing, cultureel erfgoed, innovatie en de ontwikkeling van maatschappelijke projecten. Via ons specialistennetwerk kunnen we inzichtelijk maken welke subsidies en financieringsregelingen voor u zinvol zijn en u begeleiden naar de toekenning daarvan. Dit kan op basis van no cure, no pay of een vaste vergoeding.

VERGUNNINGAANVRAGEN EN BESTEMMINGSWIJZIGINGEN

Reliplan organiseert de aanvraag van vergunningen en bestemmingswijzigingen van A tot Z. Dit doen wij in samenwerking met specialistische partners. Onze ervaring kan u helpen om uw slagingskansen en het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Want wij weten precies welke informatie nodig is en in welke volgorde de benodigde stappen gezet moeten worden. Wilt u meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

BOUWTECHNISCH ADVIES

Bouwtechnisch advies voor religieuze gebouwen, monumenten en ander bijzonder vastgoed vergt specialistische aandacht. In ons partnernetwerk hebben we bouwtechnisch specialisten met de juiste kennis en ervaring.

LEEGSTANDBEHEER VAN RELIGIEUS EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

In geval van leegstand is tijdelijk gebruik van gebouwen vaak een mooie uitkomst. Wij hebben specialisten in ons partnernetwerk die veel ervaring hebben met het tijdelijk beheer en exploitatie van leegstaande kerken, gebouwencomplexen en maatschappelijk vastgoed door heel Nederland. Zij kennen de markt en weten waar kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen.

NOTARIAAT EN JURIDISCH ADVIES

Op basis van onze ervaring weten wij goed hoe moet worden omgegaan met veelvoorkomende juridische situaties rond bijzonder vastgoed en de transformatie daarvan. Maar voor unieke en specialistische situaties zetten we graag experts in uit ons partnernetwerk. Specialisten die thuis zijn in alle aspecten rondom religieus en bijzonder vastgoed.

VERKOOP- EN VERHUURBEGELEIDING

Reliplan begeleidt gebouweigenaren in heel Nederland bij het verkrijgen van een optimale waarde, rekening houdend met de wensen die er zijn als het gaat om het toekomstige gebruik. Lees meer

AANKOOP- EN AANHUURBEGELEIDING

Wij monitoren welke gebouwen beschikbaar komen voor verkoop en verhuur. Ons belteam zoekt actief naar geschikte locaties. Hiermee helpen wij zoekende partijen bij het vinden van een geschikte locatie. Lees meer

PLANONTWIKKELING

Reliplan ontwikkelt plannen voor andersoortig (deel)gebruik van kerken, kloosters en ander bijzonder vastgoed. Scenario’s die helpen bij het kiezen voor de toekomst van uw vastgoed. Lees meer

HERBESTEMMING EN PROJECTONTWIKKELING

De economische waarde van kerkelijk en maatschappelijk vastgoed neemt toe als het wordt herbestemd of ontwikkeld voor toekomstig gebruik. Als specialistisch projectontwikkelaar is Reliplan graag uw partner. Lees meer

TAXATIE EN WAARDEBEPALING

Reliplan is gespecialiseerd taxateur van kerken en religieuze gebouwencomplexen. Onze taxaties worden gebruikt voor aan- en verkoopbeslissingen, financiering en verzekeringen. Lees meer