BEGELEIDING VAN A TO Z

Wij begeleiden en ontzorgen gebouweigenaren tijdens het volledige proces van verkoop en verhuur:
 1. inventarisatie van situatie en wensen
 2. vaststellen verkoop-, verhuur- en ontwikkelpotentie (geheel of gedeeltelijk)
 3. scenariobeschrijving t.b.v. besluitvorming
 4. prospectus, publicatie, promotie en verkoopbegeleiding
 5. evt ontwikkelplan of herbestemming
, of juridisch, financieel of subsidieadvies

STAP VOOR STAP, U BESLIST

Aan gebouwen hangt een economische en vaak ook een emotionele waarde. In de meeste gevallen schetsen wij per fase de mogelijke scenario’s. Op basis van die scenario’s kunt u steeds verantwoord een beslissing nemen.

HET GROOTSTE BEREIK

Reliplan is al jaren betrokken bij de meeste transacties op het gebied van religieus onroerend goed. Met het netwerk dat wij hebben opgebouwd, bereikt u moeiteloos tienduizenden geïnteresseerden voor uw gebouw. Ons netwerk behelst relevante doelgroepen zoals geloofsgemeenschappen, investeerders, particulieren, zorg- en maatschappelijke instellingen.

VERKOPEN OF ONTWIKKELEN?

In sommige gevallen kan het voor een kerkgenootschap, bisdom, vereniging of gemeente interessant zijn om een gebouw, complex of terrein te ontwikkelen alvorens het te verkopen of verhuren:
 • een hoger financieel rendement
 • beheersbaarheid van de toekomst
 • respectvolle omgang met belanghebbenden in de omgeving
 • of zelfs een waardevolle bijdrage aan de (kerk)gemeenschap, bijv. met sociale huurwoningen
Reliplan treedt in die gevallen graag op als uw eigen ontwikkelingspartner. Daarbij werken we nauw met u samen en bieden we u de mogelijkheid van bijvoorbeeld:
 • winstdeling
 • overbruggingsfinanciering
 • risicominimalisatie of de zekerheid van een minimale opbrengst
 • gezamenlijke planvorming en aansturing ontwerp
Meeropbrengst religieus vastgoed bij herbestemming.

EXPERTISE

Onze specialisten kunnen u ondersteunen op de meest voorkomende vakgebieden:

ONS PARTNERNETWERK

Voor zeer specifieke of specialistische vragen roepen wij regelmatig de hulp in van specialisten uit ons partnernetwerk:
 • subsidieadvies
 • bouwtechnisch advies
 • notariaat
 • bouwhistorisch onderzoek
 • asbest- en bodemonderzoek
 • leegstandsbeheer
 • verzekeringen
Klik hier voor de partners uit ons netwerk waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.