SPECIALISTISCH TAXATEUR

Kerkgebouwen, kloosters en ander maatschappelijk vastgoed hebben een eigen unieke waarde die vaak moeilijk uit te drukken is op basis van reguliere taxatiemodellen. Wij zijn ervaren taxateurs gespecialiseerd in deze bijzondere objecten.

CONTEXTUELE AANPAK

Afhankelijk van de gebruikssituatie en eigenaarswensen bekijken wij hoe op de beste manier de waarde is vast te stellen. Hierbij bekijken we ook de mogelijkheden van gebruik in de toekomst.

STAPPENPLAN

Voor onze taxaties doorlopen wij een stappenplan. Na een inventarisatie van de huidige situatie en wensen van de gebouweigenaren komen onder meer aan bod:
  • marktsituatie en trend, lokaal en regionaal
  • beoordeling van de gebouwen en het terrein
  • mogelijkheden voor toekomstig gebruik en/of beoordeling ontwikkelplan
  • registraties bij het Kadaster en in openbare registers
  • onderzoek naar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beperkingen zoals monumentenstatus, erfdienstbaarheden en contractuele verplichtingen

DRIE BENADERINGEN

Voor de taxaties kunnen we uitgaan van een drietal scenario’s:
  1. bestaand onroerend goed met soortgelijke bestemming
  2. bestaand onroerend goed met gehele of gedeeltelijke herbestemming
  3. ontwikkelingsplan

RAPPORTAGE

Onze rapportages voldoen aan alle gangbare criteria die hieraan gesteld worden. Dit kan verschillen per taxatieaanvraag. Als u specifieke wensen hebt, houden we daar graag rekening mee.

TAXATIEKOSTEN

Voor het maken van een passende offerte hebben we wat informatie van u nodig. Neem gerust contact met ons op. Onze offerte kunt u snel van ons verwachten.