Economisch Rendement

ECONOMISCH RENDEMENT MET JUISTE BESTEMMING

Reliplan heeft 30 jaar ervaring met herbestemming van religieus onroerend. Specialisten in deze sector zijn er om een optimale waarde te verkrijgen en acceptabele bestemmingen/ huurders te vinden of nieuwe eigenaren, dan wel deelgebruik.

TAXATIE VAN RELIGIEUS VASTGOED

Om de waarde van religieus vastgoed te kunnen bepalen is naast locatie/ grondwaarde en bestemming voor de taxatie de landelijke VRAAG een belangrijk aspect. De grote DATABASE van Reliplan is daarvoor van belang.

HERBESTEMMING

Bij herbestemming, telt de wens van de eigenaar en de behoefte van de lokale omgeving. Door de landelijke uitgeselecteerde vraag, mogelijke subsidie en bouwkundige invulling, neemt de economische waarde toe.

ZOEKVRAAG

De vraag naar Kerkgebouwen is er ook bij geloofsgenootschappen en maatschappelijke organisaties. Men kan een zoekvraag plaatsen op deze website, of een zoekopdracht verstrekken aan een aan Reliplan verbonden partner.

PLANONTWIKKELING

De aan Reliplan verbonden architecten maken voor u op basis van de aanvragen voor ruimte, een aangepast plan voor deelgebruik ofwel een totale herbestemming.

Partners

De aan Reliplan verbonden andere partners, installateurs, brandveiligheid, constructeurs, kunnen exacte berekeningen maken zodat er bij verkoop of verhuur een transparant inzicht is.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM TE ZOEKEN