Uw gebouw ontwikkelen met het oog op de toekomst

De economische waarde van kerkelijk en maatschappelijk vastgoed neemt enorm toe als het wordt herbestemd of herontwikkeld voor toekomstig gebruik. Als specialistisch projectontwikkelaar is Reliplan een ervaren partner.

Verkopen of ontwikkelen?

In veel gevallen kan het interessant zijn om een gebouw, complex of terrein te ontwikkelen voor het wordt verkocht of verhuurd. Wij bekijken graag in samenspraak welke voor- en nadelen er kunnen zijn, bijvoorbeeld:

 • een hoger financieel rendement
 • beheersbaarheid van de toekomst
 • respectvolle omgang met belanghebbenden in de omgeving
 • of zelfs een waardevolle bijdrage aan de (kerk)gemeenschap, bijv. met sociale huurwoningen
Meeropbrengst religieus vastgoed bij herbestemming.

Specialistisch projectontwikkelaar

Reliplan treedt graag op als projectontwikkelingspartner van gebouweigenaren. Daarbij bieden we de mogelijkheid van bijvoorbeeld:

 • winstdeling
 • (overbruggings)financiering
 • risicominimalisatie of een gegarandeerde minimale opbrengst
 • gezamenlijke planvorming en aansturing ontwerp

Als enige in Nederland zijn wij gespecialiseerd in de herbestemming en ontwikkeling van religieus vastgoed zoals kerken, kloosters en pastorieën, en hebben gewerkt voor vele kerkgenootschappen, bisdommen, gemeenten en verenigingen.

Begeleiding van A to Z

Wij begeleiden en ontzorgen gebouweigenaren tijdens het volledige proces van (deel-) ontwikkeling en verkoop/verhuur:

 1. inventarisatie van situatie en wensen
 2. vaststellen ontwikkelpotentie
 3. scenariobeschrijving t.b.v. besluitvorming
 4. overbruggingsfinanciering
 5. programma van eisen, schetsontwerp, ontwerp
 6. vergunningaanvragen / bestemmingswijzigingen
 7. financiering
 8. bouw, verbouw, renovatie en restauratie
 9. evt juridisch, financieel of subsidieadvies

Stap voor stap, u beslist

Aan gebouwen hangt een economische maar vaak ook een grote emotionele waarde. Per fase schetsen wij de mogelijke scenario’s. Op basis van die scenario’s kunnen we steeds in gezamenlijkheid verantwoord beslissingen nemen.

In-house expertise

Onze specialisten kunnen u ondersteunen op de meest voorkomende vakgebieden:

Ons partnernetwerk

Voor vakspecifieke vragen roepen wij regelmatig de hulp in van specialisten uit ons partnernetwerk:

 • architectuur: gebouwontwerp en interieurontwerp
 • financiering
 • subsidieadvies
 • juridisch advies
 • bouwtechnisch advies
 • notariaat
 • bouwhistorisch onderzoek
 • asbest- en bodemonderzoek
 • leegstandsbeheer
 • verzekeringen

Klik hier voor de partners uit ons netwerk waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

Voorbeelden

Wij verzamelen voorbeelden van geslaagde herbestemmingen.

Trends en ontwikkelingen

Lees over de ontwikkelingen in religieus vastgoed.

Interesse?

Bel ons op (020) 636 58 89 of stuur een bericht via:

Meer diensten

Begin met typen en druk op enter om te zoeken