Uit het AD van 14 september 2018

AARTSBISSCHOP: KATHOLIEKE KERK VERDWIJNT IN HOOG TEMPO UIT NEDERLAND

“De katholieke kerk verdwijnt in hoog tempo uit Nederland. In het hele aartsbisdom Utrecht zijn over tien jaar waarschijnlijk nog maar tien tot vijftien kerken over waarin eucharistievieringen worden gehouden. Nu zijn in dat gebied nog 280 kerken geopend.

Dat zegt aartsbisschop Wim Eijk in een interview met de Gelderlander, dat zaterdag verschijnt.

Door de snelle achteruitgang van het aantal katholieken dat kerken bezoekt en financieel bijdraagt, duiken parochies in de rode cijfers. Eijk zegt dat 10 procent van de parochies in zijn bisdom feitelijk failliet is, dat 10 procent nog rijk is en dat 80 procent er tussenin zit.

GEEN ANDERE KEUS

Door de snelle vergrijzing van de gelovigen en het achteruithollende kerkbezoek ontstaat een nijpende situatie. Elk jaar daalt het kerkbezoek van katholieken met 5 tot 6 procent. Officieel telt Nederland 3,5 miljoen katholieken. Maar van hen bezoekt verreweg het grootste deel nooit meer een kerk.

Gemiddeld zitten er in een weekend 173.500 mensen in de kerkbanken, blijkt uit de meest recente onderzoekscijfers van het Nijmeegse instituut Kaski. ,,De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij, maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen’’, zegt Eijk.

De onderhoudskosten van de vaak grote, monumentale kerken zijn te hoog. Het in gebruik houden van kerken wordt daarmee onbetaalbaar. Eijk stelt dat er geen andere keus is dan de sluiting van veel kerken. ,,Als je je rekeningen niet kunt betalen, dan wordt zowel de eerste als de tweede lezing gedaan door de deurwaarder.”

Kardinaal Wim Eijk. © ANP

NEGATIEF

Het bisdom Utrecht is qua oppervlakte het grootste van het land. Het omvat Utrecht, Gelderland boven de Waal, Overijssel en het noorden van Flevoland. Eijk voorspelde vier jaar geleden nog dat in dat gebied in 2028, als Eijk op 75-jarige leeftijd moet stoppen als aartsbisschop, twintig of dertig parochies over zouden zijn. Dat werd destijds als een negatief scenario gezien.

Eijk zegt nu dat hij destijds nog te positief is geweest. Hij houdt er sterk rekening mee dat parochies op grote schaal moeten fuseren. In een gebied als de Achterhoek, waar nu nog veel katholieken wonen, zullen dan straks nog maar een of twee kerken in functie zijn.”