Zutphen: ontwikkellocatie

Te koop: perceel waarop nieuwbouw kan plaatsvinden. Een unieke kans! Zeer interessant voor een bouwer of investeerder, of bijvoorbeeld zorgpartij die hier zorgappartementen gaat exploiteren.