Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk Voorburg

P A N D

Aan de Laan van Nieuw Oosteinde 1 en 3 in Voorburg bieden we de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk met naastgelegen pastorie aan. Beide panden hebben jarenlang dienstgedaan als waardevol religieus vastgoed en zijn van monumentaal belang. In de afgelopen jaren is er een begin gemaakt aan de herontwikkeling van zowel de pastorie als de kerk en de werkzaamheden in de pastorie zijn reeds gestart.

Het imposante gebouw met de slanke spitsbogen en het donkere gesteente met het prachtige schoonmetselwerk geven het kerkgebouw aan de Laan van Nieuw Oosteinde een zowel indrukwekkende als uitnodigende uitstraling. Het is in één oogopslag duidelijk dat deze kerk een belangrijke maatschappelijke functie heeft bekleed en dat het voor een grote katholieke gemeenschap een middelpunt is geweest waar het leven is gevierd, het geloof is belijd en herinneringen een belangrijke rol hebben gespeeld.

 

O M S C H R I J V I N G

Het kerkgebouw kent een kadastraal bekende grootte van: 1.035 m2 totaal.

- Bestemming: maatschappelijk

- Functie: bijeenkomstfunctie.

- Capaciteit zaalkerk: 800 personen.

 

De pastorie is met het oog op de herontwikkeling kadastraal gesplitst en momenteel onderverdeeld in de huisnummer 1A tot en met 1D.

- Bestemming: wonen

- Functie: woonfunctie

- Kadastraal bekende grootte per eenheid: 1A: 119 m2, 1B: 65 m2, 1C: 57 m2 & 1D: 93 m2.

 

O M G E V I N G

Voorburg is een voormalig dorp dat vanaf een eeuw of twee geleden mede door de aanwas van gegoede stedelingen uitgegroeid is tot de gevierde stad die het nu is. De gemeente Leidschendam-Voorburg, waar de stad sinds een jaar of twintig toe behoort heeft een oude dorpskern met de bekende Herenstraat als één van de bekendste en oude straten.

 

B E R E I K B A A R H E I D

De Laan van Nieuw Oosteinde bevindt zich wat bereikbaarheid betreft op een absolute toplocatie. Sinds jaar en dag vormt deze voormalige tolweg namelijk een belangrijke verbindingsader tussen Voorburg en Den Haag, menig inwoner passeert deze plek dan ook dagelijks. De Haagse binnenstad, het strand en omliggende steden zijn prima te bereiken middels zowel openbaar vervoersgelegenheden (bus, tram en trein) als met de auto (A4, A12 en A44).

 

P A R K E R E N

Er is sprake van een blauwe zone voor parkeren. Zie Parkeermogelijkheden | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl) voor meer informatie.

 

V R A A G P R I J S

De vraagprijs voor het kerkgebouw aan de Laan van Nieuw Oosteinde 3 is gesteld op € 1.300.000, - k.k.

De pastorie (genummerd Laan van Nieuw Oosteinde 1A t/m 1D) kent een vraagprijs van € 1.000.000 k.k.

Het kerkgebouw en de pastorie kunnen afzonderlijk van elkaar worden afgenomen.

 

B E Z I C H T I G E N

Ziet uw (religieuze) organisatie een glorieuze toekomst voor zich met de Laan van Nieuw Oosteinde als solide thuisbasis en is groots denken, groots durven, groots doen een credo die past binnen uw visie? Neem dan contact op met Arjan van de Ruit via 088 - 166 95 00 voor het maken van een afspraak!

 

B I J Z O N D E R H E D E N

- Staat van onderhoud: matig tot slecht.

- Grootte kerkgebouw: 1.035 m2

- Grootte pastorie (nummers 1A t/m 1D opgeteld): 334 m2

- Monumentenstatus: beide gebouwen hebben sinds 2006 de status van Rijksmonument

- Parkeergelegenheid: op eigen terrein en in nabije omgeving

- Vraagprijs kerk: € 1.300.000 k.k.

- Vraagprijs pastorie: € 1.000.000 k.k.

- Aanvaarding: in overleg

 

Bekijk hier de verkoopbrochure.

Reliplan Nederland

Raadhuisplein 4, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
E info@reliplan.nl
T 088-1669500

Contact

Reliplan Nederland  -  Raadhuisplein 4 - 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel: 088 166 9500  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons