Herbestemming

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing van de instellingen/ het zoeken naar een nieuwe locatie. 
Om de vraag te beantwoorden of er naar wens van een opdrachtgever mogelijkheden zijn tot het zich kunnen vestigen in/op een andere locatie, is een onderzoek naar de mogelijkheden noodzakelijk. Hiervoor worden door ons de volgende werkzaamheden verricht:

  • Het opstellen van een programma van eisen.
  • Het in overleg treden met overheidsinstanties, achtergronden en mogelijkheden onderzoeken in combinatie met wensen van de overheid.
  • Het inventariseren van aangeboden ruimten uit het commerciële circuit in de gewenste regio (Makelaarsaanbod NVM, VBO, LVM.)
  • Het inventariseren van de aangeboden ruimten in het informele circuit (schoolgebouwen, kerkelijk onroerend goed, bouwgrond, maatschappelijk vastgoed, particulieren, etc.).
  • Het gebruik maken van ons netwerk van architecten, bouwers en planontwikkelaars, die mogelijke planontwikkelingen aan het voorbereiden zijn in het betreffende zoekgebied.
  • Het onderzoeken of er wellicht combinatiemogelijkheden zijn met andere maatschappelijke functies en/of diensten.
  • Het maken van een rapport over onze bevindingen, waaraan conclusies en adviezen worden verbonden.

Met het haalbaarheidsonderzoek zal enige tijd gemoeid zijn, echter wij willen deze periode beperken tot een maximaal tijdsbestek van 3 maanden na ontvangst van de opdracht.

Type object
Regio
Type opdracht

Contact

Reliplan  -  Buiksloterdijk 240  -  1025 WE Amsterdam
Tel: 020 636 58 89  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons