Advies

Dienstverlening 
Reliplan heeft een uniek bestand van aanvragen van Christelijke organisaties en kerkgenootschappen. De aanvragen van kerkgenootschappen -gedocumenteerd met het aantal leden, bijruimten, regio en achtergrond- kunnen aan kerkbesturen worden voorgedragen die een gebouw in eigendom hebben dat wellicht te groot is geworden en daarom moet worden afgestoten. Reliplan is specialist in de herbestemming van kerkgebouwen.

Langs informele weg, zonder dat een kerkgebouw publiekelijk in de verkoop komt, kan een transactie tot stand komen. Daarmee wordt het ontstaan van sterke emoties bij leden van de kerkelijke gemeente, die bij verkoop van het gebouw kunnen ontstaan, zoveel mogelijk beperkt. 

Tijdens de herbestemming van kerkelijk onroerend goed (kerkgebouwen) zijn er vanwege de specifieke maatschappelijke bestemming regelmatig contacten met maatschappelijke organisaties.


Teamgenoot

Reliplan kan een teamgenoot zijn, om in nieuwbouwprojecten de maatschappelijke organisaties te bundelen. Door een coördinerende rol te vervullen als schakel tussen de diverse maatschappelijke organisaties, kunnen vernieuwingsgebieden naar een sociaal beter niveau worden getild. Te denken valt aan allerlei combinaties, zoals woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen, kinderopvang en naschoolse opvang, scholen, voorzieningen voor mensen met een geestelijke handicap of voorzieningen voor jongeren. 

Een gedegen aanpak kan tevens leiden tot een aanvaardbaar rendement van de maatschappelijke invulling. Bij vroegtijdige inschakeling van Reliplan kan voor een projectteam in een vernieuwingsproces op deze wijze veel tijdwinst worden verkregen. 

Reliplan werkt in nauw contact met de plaatselijke overheden. Reliplan inventariseert de wensen van de gemeente en bundelt als coördinator deze wensen met vraag en aanbod.

Algemene voorwaarden
Klik hier om de algemene voorwaarden en tarieven van Reliplan te lezen.

 

Contact

Reliplan  -  Buiksloterdijk 240  -  1025 WE Amsterdam
Tel: 020 636 58 89  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons