Informatiebijeenkomst 'Erfgoed & Handhaving' te Delft

22.09.2016 t/m 08.05.2017

Erfgoedhuis Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor de Informatiebijeekomst 'Erfgoed en Handhaving' op donderdag 22 september. Vanaf 12.30 bent u welkom in de molenaarswoning van de molen de Roos in Delft. 

 

"Toezicht houden op de gestelde regels en voorwaarden van uitgegeven vergunningen is een belangrijke taak van de gemeente. De voorwaarden van een omgevingsvergunning hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen."

 

"Preventie en handhaving zijn belangrijke middelen om archeologische monumenten te beschermen. Ze kunnen worden ingezet tegen allerlei aantastingen zoals schatgraverij en vandalisme, het zonder vergunning egaliseren van terreinen, het dempen van sloten of de aanleg van bouwputten."

Tot zover de omschrijvingen. Papier is geduldig, maar hoe werkt handhaving in de praktijk? Tegen welke beperkingen lopen gemeenten aan en is er met de invoering van de Omgevingswet een verbeterslag mogelijk?


De sprekers is gevraagd om met tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden te komen. Deze helpen u verder om van handhaving een uitvoerbaar instrument te maken.

programma

Molen de Roos Delft, opgetild  

Wij hebben drie sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen expertise het thema zullen toelichten. Wat zijn de gevolgen van de onlangs van kracht geworden Erfgoedwet en van de nog in te voeren Omgevingswet? Hoe handhaaf je in de praktijk? Wat zijn de verschillen tussen kleine projecten bij individuele particulieren en de grote projecten, zoals de bouw van de spoortunnel in Delft?

Laat u informeren en inspireren door:

13.15 - 13.45  Wim Kruf, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Delft

13.45 - 14.15  Steven Jongma, archeologie Delft

14.15 - 14.45  pauze

14.45 - 15.15 Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden

15.15 - 16.30 discussie

16.30 - 17.00 drankje en netwerken

De presentaties duren maximaal 30 minuten elk, inclusief vragen. Na afloop van de drie presentaties is er ruimte voor een discussie en (meer) vragen.

We sluiten af met een drankje en gelegeheid om te netwerken.

(wijzigingen voorbehouden)

 

 
 

aanmelden

Leo Bredie en Rien van Meggelen op inspectie  

Het bijwonen van de bijeenkomst is gratis. U moet zich wel aanmelden door uw naam en eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt via e-mail door te geven via manus@erfgoedhuis-zh.nl

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Terug naar overzicht

Contact

Reliplan  -  Buiksloterdijk 240  -  1025 WE Amsterdam
Tel: 020 636 58 89  -  E-mail: info@reliplan.nl


Volg ons